www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Tekstnøtt: Pyramidebygging

Oppgaven:

En pyramide der øverste laget er 1 kule (toppkule), neste lag er 3 kuler, laget under har 6 kuler (vi ser på bildet kun 5) og det nederste laget har 10 kuler(men vi ser kun 7).En trekantet likesidet pyramide er bygd opp av 165 like store kuler. Hvor mange kuler er det i hver side av det nederste laget i pyramiden?

Vis løsningsforslag