www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Matematikkvansker - hvem kan jeg spørre?

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. De tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Målet er god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.

For mer om Statped og matematikkvansker se i høyrespalten!