www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Vitensenteret Sørlandet: Har du sett Oldemor Olgas knappeskrin?

Vitensenteret Sørlandet har et variert aktivitetsprogram. I tillegg til å besøke deres spennede utstillingslokale, kan du i helger og skoleferier være med på morsomme og lærerike aktiviteter.

Senteret har fire undervisningsopplegg i matematikk.

Forsk og finn. 4-6 år

I dette programmet blir barna kjent med nysgjerrigpermetoden. Laboratoriefrakken skal på og vi skal forske og eksperimentere med utgangspunkt i kjente problemstilinger fra barnas hverdag. Programmet har stor faglig bredde og belyser prinsipper innen fagområdene mekanikk/teknikk, kjemi, fysikk og matematikk.

 
Oldemor Olgas knappeskrin. 1-2 trinn

Vi har arvet Oldemor Olgas knappeskrin. Knappeskrinet har skapt minnerike og lærerike stunder for barn gjennom alle tider. 

I undervisningsopplegget vil vi eksperimenter med tall, mengder, former, mønster, sortering, samt partelling og tiervenner. Opplegget er lagt opp slik at barna skal være aktivt deltakende og de vil få flere praktiske oppgaver.

 
Mekatronikk. 4. – 10. trinn

Elevene blir kjent med elektronikk og ulike mekaniske prinsipper gjennom bygging av en heisekran. I prosessen inngår IKT/programmering, konstruksjon og problemløsing.

 

En spennende matematisk reise. 5. – 7. trinn

Elevene er med på en spennende matematisk reise der vi trenger hjelp for å åpne en tidskapsel. Hva har Pythagoras gjemt inni den? Elevene vil bli kjent med ulike historiske matematikere som gir dem mange praktiske utfordringer

 

Publisert: 19.11.2015 Endret: 26.11.2015

Eksterne lenker