www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Inspiria i Østfold: Moro med matematikk!

Inspiria har tilsammen 10 spennende matematikkopplegg for elevene på grunnskolen og videregående skole. Oppleggene omhandler tall og regning, algebra, geometri og måling.

Inspiria, Kunnskap endrer alt

Alle opplegg er av 90 minuttersvarighet. Matematikkopplegg er kort beskrevet under. For mer informasjon og bestilling se eksterne lenker.

Moro med tall (1.-2.trinn)

Elevene får bruke sin egen kropp til å utforske tallområdet 1-100 og addere med ensifrede tall. Med spill og lek trener elevene veksling i tallenes posisjonssystem.

Moro med måling (1.-2.trinn)

Elevene jobber med måling i ulike oppgaver. Det samtales om måling av tid, temperatur, penger, lengde, areal og volum.

Moro med figurer (3.-4.trinn)

Elevene blir kjent med geometriske figurene og øver seg i å beskrive disse ved hjelp av geometriske ord og begrep. Hvordan forholder de ulike figurene seg til hverandre i henhold til størrelse og form?

Moro med regning (3.-4.trinn)

Egen kropp brukes til utforsking av tallområdet 1-100 og addisjon med en- og tosifrede tall. Med spill og lek trenes veksling i tallenes posisjonssystem.

Moro med matematikk (5.-7.trinn)

En felles grubleoppgave presenteres og deretter deles elevene i grupper som jobber på stasjoner med spill og oppgaver knyttet til emnene brøk, tallmønster og algebra. Tallinja, negative tall, desimaltall er deler av påfølgende stafett.

Moro med former (5.-7.trinn)

To- og tredimensjonale figurer er nøkkelord. Elevene jobber med papirbretting og problemløsningsoppgaver.

Geometriske morsomheter (8.-10.trinn)

Elevene får trening i å definere figurer med hjelp av geometriske ord og begrep, og å forstå forskjellen mellom 1-D, 2-D og 3-D. De utforsker forhold mellom ulike figurer i ulike dimensjoner. Muntlig kommunikasjon og geometriske kunnskaper i problemløsing vektelegges.

Koordinatsystem med levende funksjoner (8.-10.trinn)

Her får elevene fysisk og motorisk erfaring med hvordan man leser ut informasjon fra en graf med og uten tall. De lærer også den matematiske terminologien.

Magisk matematikk (10, Vg1T)

Tall, tallkombinasjoner og bokstavuttrykk er i fokus. Elevene jobber med algebra, Fibonacci-rekker, magiske kvadrater med mer.

Binære tall og andre morsomheter (Vg1, Vg2)

Tallssystemer med vekt på totallssystemet og potenser presenteres på en uordinær måte sammenlignet til lærebokens tilnærming. Gjennomskuing av talltriks står på agendaen samt mye mer.

Publisert: 18.07.2012

Eksterne lenker