www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

VilVite i Bergen: Brann i matteboken!

VilVite i Bergen tilbyr læringsprogrammer og temaløyper med hovedfokus på matematikk for ulike aldersgrupper.

VilVite Bergen vitensenter as

VilVite tilbyr to ulike former for læringstilbud: læringsprogram og temaløype. Et læringsprogram er et interaktivt faglig, praktisk rettet program ledet av en vitevert eller formidler. En temaløype igangsettes av en formidler og eldes av klassens lærer mens elevene utforsker deler av utstillingen. Begge er tilpasset ulike alderstrinn. Et utvalg av matematikkaktivitetene er kort beskrevet under. For mer informasjon se eksterne lenker.

Postkontoret (1. - 2. trinn)

Det er kaos på postkontoret, vi trenger klassens hjelp til med å sortere brev og pakker. Elevene løser utfordringen med å sortere etter måleenheter eller elevenes egne sorteringsprinsipper. Programmet har fokus på regning i hverdagen. Opplegget tar 45 minutter.

Brann i matteboken (4.trinn)

Læringsprogrammet synliggjør matematikk i fotballerfaringer. Opplegget finner i flere varianter (se i høyrespalten). Det kan utføres på vitensenteret, på skolen og/eller på Brann stadion. Varighet: 45 minutter på vitensenteret, 6 timer på skolen og 2,5 timer på Brann Stadion.

Digital måling - datalogging (5.-10.trinn)

I dette læringsprogrammet skal elevene utføre digitale målinger og bruke måleenheter som desibel, celsius og m/s. Lærere og elever får grunnleggende opplæring og praktisk erfaring med bruk av dataloggerutstyr. De jobber i grupper på to og to og har en datalogger per par. Varighet: 1 time.


Publisert: 18.07.2012