www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Jærmuseet: Alle teller på Abelloftet!

Alle teller er en utstilling på Abelloftet som har fokus på matematikk i ulike former. I tillegg til at barn og voksne kan utforske og eksperimentere på egen hånd, kan det bestilles ulike opplegg tilpasset den ønskede aldersgruppen.

Jærmuseet

Korte beskrivelser av matematikkaktiviteter på Jærmuseet følger. For mer informasjon og bestilling se eksterne lenker.

Alle teller (1.-2.trinn)

Elevene opplever og lærer matematikk gjennom muntlig, utprøvende og lekpreget aktivitet på Abelloftet. Telling, to- og tredimensjonale figurer står sentralt. Varighet: 1,5 timer.

Pluss og minus på Abelloftet (3.-4.trinn)

Muntlig addisjon og subtraksjon, to- og tredimensjonale figurer, speilsymmetri og parallellforskyvning er temaer på Abelloftet. Varighet: 1,5 timer.

3D-figurer på Abelloftet (5.-7.trinn)

Denne aktiviteten er en kombinasjon av besøk på Abelloftet og en praktisk tegneoppgave. Varighet: 1,5 timer.

Matematiske spill og puslerier (5.-10.trinn)

Opplegget egner seg også godt for elever på videregående skole som presterer dårlig i matematikk. Varighet: 1 time.

Et gyllent øyeblikk: Om det gylne snitt og Fibonacci (8.-10.trinn)

Opplegget foregår på Abelloftet og på publikumsverkstedet. Varighet: 1,5 timer.

Matematisk jakt i Sandnes sentrum (8.-10.trinn)

Elevene får utdelt et kart med merket løype som de følger for å løse matematiske oppgaver i bybildet. Varighet: 2 timer.

Opplegg for elevene på videregående skole (11.-13.trinn):

  • Induksjonsbevis
  • Det gylne snitt og Fibonacci-tallene
  • Tallet e
  • Tallet π
  • Sykkel med fikantet hjul
  • Fysikk + Matematikkk = Musikk
  • Tallsystemer (plassverdisystemer) og Logiske kretser
Publisert: 18.07.2012 Endret: 19.07.2012

Eksterne lenker