www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Bokstavuttrykk og regning med fortegn

Hvordan blir det å regne med bokstavuttrykk med fortegn?

Vi tenker oss at både a > 0 og b > 0, slik at - a < 0 og - b < 0. Hva skjer når vi ganger - a med b? Eller om vi subtraherer - a fra b? Dersom vi ganger eller deler et negativt tall med et positivt, husker vi fra tallregningen at vi regner som om begge tallene var positive, og setter resultatet lik det tilsvarende negative tallet. Dersom vi skal trekke fra et negativt tall, er det det samme som å legge til det tilsvarende positive tallet:

(5)3=(53)=15(15):3=(15:3)=5eller153=153=58(5)=8+5

Generelt:

(a)b=(ab)(a):b=(a:b)ellerab=abb(a)=b+a

Hva skjer så om vi deler (- b)(- a)? Fra tallregningen vet vi: Å dele eller gange et negativt tall med et annet negativt tall er det samme som å gange eller dele tallene som om de var positive. Resultatet blir positivt:

(5)(3)=53=15(15):(3)=15:3=5eller153=153=5

Generelt:

(a)(b)=ab(a):(b)=a:bellerab=ab

Publisert: 12.03.2008 Endret: 17.08.2012

Skrevet av

Knut Vedeld
Rolf Venheim

Institusjon

Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo

Begrep

  • Negative tall

    Tall som er mindre enn null, kalles negative tall. Vi viser at tallet er negativt ved å sette - foran tallet.

  • Positive tall

    Tall som er større enn null kalles positive tall.