www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Antall rekkefølger

Utstyr:

- klosser i fire ulike farger (grønne, blå, gule og røde)

Blå, gule, grønne og røde klosser

Matematikk i aktiviteten

Denne aktiviteten er en enkel introduksjon til kombinatorikk som i bunn og grunn dreier seg om systematisering og opptelling. Hvor mange forskjellige rekkefølger kan en lage med 2 klosser i to ulike farger? Hva med 3 klosser i tre ulike farger? Er det noen sammenheng mellom antall farger og antall rekkefølger?

Hvordan differensiere?

Hvor mange klosser jobber en med? Teller eller multipliserer en antall kombinasjoner for å komme frem til svaret? Klarer en selv å oppdage sammenhengen mellm antall ulike farger og antall rekkefølger (begrepet fakultet)?

Publisert: 24.07.2012 Endret: 26.04.2013