www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Ofte stilte spørsmål, kategori:

Regning (tall, prosent, brøk, gange)

  Tall og tallregning
  Avrundingsregler
  Desimaltall
  Divisjon
  Hoderegning
  Multiplikasjon
  Overslagsregning
  Prosentregning
  Subtraksjon
  Tallfølger
  Negative tall
  Brøkregning
  Forkorting
  Fellesnevner
  Utvidelse
  Tallsystemer
  Plassverdisystem
  Titallsystem
  Binære tall