www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Skår

Hvordan kan du regne ut hvor mye en plante er verdt?

 

Det er brukt følgende formel for utregningen av plantens verdi:

V=a1,4b.

V er tallet du finner foran tegnet "$" under planten, det vil si verdien til planten i dollar. a står for antall fine blomster på stilken. b står for trekk grunnet visne blomster på stilken (50 % for én vissen blomst, 75% for to)

I "Bumper Harvest"-bonusen må vi også ta hensyn til det totale antallet planter for innhøsting (to eller flere), og vi kaller det totale antalet for c. I dette tilfellet ser formelen ut som

V=a1,4bc1,2.

V er verdien i dollar. 

Til spillet!

Publisert: 04.06.2010 Endret: 22.07.2010

Tilsvarende emner behandles også i