www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Spilleregler

Mål med spillet

Bruk kunnskapen din om brøker og desimaltall til å sortere blomstene etter størrelse på tallene, høst inn de modne blomstene, selg dem og tjen så mye penger som mulig! De enslige blomstene bør vokse og bli bestøvet av bier slik at de kan produsere nye frø.

Balanser mellom bestøving og innhøsting for å oppnå høyest skår, og vis hvem som er sjefen i denne hagen!

Spilleregler

  • Klikk på den første knoppen og den vil blomstre.
  • Sammenlign tallet på nye knopper med tallene på knoppene som er der fra før. Knoppene skal stå i rekkefølge, og knoppen med størst tall skal stå øverst. Dra i knoppen for å flytte den til riktig plass. Hvis knoppen har blomstret, kan ikke blomsten flyttes på.
  • Når knoppen er på riktig plass, vil den blomstre. En knopp som er på feil plass visner, og planten blir mindre verdt. Plantens verdi ser du under planten ("$" står foran verdien).
  • Stilkene stopper å vokse når det er 7 blomster på dem. Da må du velge mellom innhøsting og bestøving.
  • Innhøsting skjer når du klikker på dollartegnet ("$") under planten, og en gartner kommer og høster inn planten.
  • Bestøving skjer ved at du ikke gjør noe. Vent og la bien bestøve planten, den kommer av seg selv. Da vil frøene spres ut, og nye stilker vil spire opp i ledige bed.
  • "Bumper Harvest" er en bonus du får når flere planter høstes inn samtidig. Bonusen oppnås ved å klikke på plantene du vil høste inn fra venstre til høyre. Pass på: Hvis du høster inn alle plantene blir det automatisk plantet et enkelt tusenfrydfrø, men alle eksotiske blomster du kan ha fått gjennom bestøving går tapt.

Til spillet!

Publisert: 04.06.2010 Endret: 22.07.2010

Tilsvarende emner behandles også i