www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Bestøving

Planter som når toppen av skjermen vil være mulig å høste inn i et par sekunder, og deretter vil bestøving finne sted. Hvis de bestøves, så vil de bli til frø. Men hvilke frø får du?

  • Når alle blomstene er plassert riktig på stilken, får du tre frø der to er av samme sort som planten selv og ett frø er av en ny og mer verdifull sort.
  • Én vissen blomst på stilken gir to frø av samme sort som planten selv er.
  • To visne blomster på stilken gir ett frø av samme sort som planten selv er.

Hver gang et frø plantes, får du bonus i form av tid. Spilletiden utvides, men verdien av denne bonusen avtar for hver gang du får den.

Jo lenger du spiller, desto større er sjansen større for at det dukker opp sopp. Sopp har høy verdi, men må sorteres i motsatt rekkefølge i forhold til blomstene, det vil si at de med lavest verdi skal plasseres øverst. Røde sopper stammer fra rosene, rosa sopper fra liljene og hvite sopper fra orkidéene.

Til spillet!

Publisert: 04.06.2010 Endret: 22.07.2010

Tilsvarende emner behandles også i