www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

BP og matematikk.org

Vi har samarbeidet med matematikk.org siden det ble lansert i 2002. Målet er å bidra til at stadig flere skal interessere seg for matematikk og mulighetene som finnes i oljebransjen.

matematikk.org på besøk i BP-gården, Stavangermatematikk.org på besøk i BP-gården, Stavanger

Vi bidrar både finansielt og med eksempler på bruk av matematikk, oppgaver og visuelle hjelpemidler (se i høyre spalte). Petroleumsindustrien og samfunnet generelt trenger personer med kunnskap innen matematikk, naturfag og teknologi.

Hvorfor er BP Norge med i matematikk.org?

Både lærere, elever og næringslivet skal kunne dra nytte av vårt engasjement i matematikk.org. Vi viser eksempler på hvordan matematikk brukes i vår industri og tilbyr oppgaver og visuelle hjelpemidler. Vårt mål er å drive vår virksomhet med gode resultater og samtidig bidra til en bærekraftig utvikling der vi opererer. Nettstedet matematikk.org er et slikt prosjekt.

For å kunne møte fremtidens utfordringer, er det et betydelig behov for fagfolk. Vi er spesielt interessert i kvinner, som generelt er underrepresentert i de tradisjonelle naturvitenskapelige fagene.

BP, petroleumsindustrien og samfunnet generelt trenger folk med kunnskap og ferdigheter innen matematikk, fysikk og kjemi, de naturvitenskapelige fagene.

matematikk.org på besøk hos BP Norge

Høsten 2011 ble det arrangert matematikktivoli for barna til ansatte i BP Norge. Engasjementet var stort både blant de små og store!

Foreldre og barna løser oppgavene.Foreldre og barna løser oppgavene. Jentene liker å spille bingo!Jentene liker å spille bingo!  
Premiene deles ut!Premiene deles ut!
Publisert: 11.06.2012

Tilsvarende emner behandles også i

Eksterne lenker