www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Skår

Hvordan blir skår beregnet?

Skår øker for hver bølge du overlever. Skårberegningen skjer etter følgende regler:

  • Poeng per riktig svar: 25 x bølge nummer
  • Poeng per ødelagt inntrenger: 50 x bølgenummer
  • Poeng per ødelagt Moderskip: 1000 x bølgenummer

Overlever du en bølge, får du en bonus. Bonusen blir beregnet på følgende måte:

Bonuspoeng = 1000 x (prosenten av distansen fra Lasertråden) x (bølgenummer)

Hvis Restregnet aldri faller ned og Sigma Prime er på bakken på slutten av en bølge, får du full bonus. Stiger Sigma Prime halvveis til Lasertråden, får du halvparten av bonusen. Hvis Lasertråden nesten blir berørt av Sigma Prime, får du nesten ikke bonus.

Publisert: 05.08.2011

Tilsvarende emner behandles også i