www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Spilleregler

Beskrivelsen av spillet finner du akkurat her!

  • Bruk musa til å styre kanonen i ønsket retning.

  • Romvesener kommer tilfeldig, vises på toppen av vinduet og har et tall på seg. Bruk prosjektilene med primtall på til å dividere dette tallet slik at det reduseres helt ned til 1. Og husk at du må bruke primtallene som er faktorene i tallet!

  • Bruk piltastene på tastaturet til å skyte ut prosjektilene! Nederst i høyre hjørne vises til enhver tid hvilken piltast som er for hvilket primtall. Se alltid ned til høyre før et nytt angrep!

    (Hvis spillet er i Windowsmodus, kan du også bruke bokstavene A, W og D til å skyte ut prosjektilene.)

    Ødelegger du et romvesen med to eller flere prosjektiler, kan du se til høyre for å se eksakt hvordan du fikk romvesenet ned!

  • Bommer du eller treffer med et primtall som ikke er en faktor, faller det ned Restregn. Restregnet legger seg på bakken under Sigma Prime. Jo mer Restregn som faller ned, desto nærmere kommer Sigma Prime til Lasertråden som er på toppen av vinduet. Enhver kontakt med Lasertråden ender spillet.

  • Vær oppmerksom på overraskelser som romveseners Moderskip! Disse enorme fartøyene glir tvers over toppen av vinduet og er verdt mange poeng.

Romvesener angriper i bølger. For hver ny bølge er de raskere og vanskeligere å ødelegge. Din redning er Restregning som forsvinner før en ny bølge. Det betyr at Sigma Prime er tilbake på bakken og klar for neste bølge!

Spillet består av 22 ulike angrepsbølger. Før spillet begynner, kan du velge å fortsette der du stoppet sist, men dette fører til lavere skår og gjør det vanskelig å få medaljer! Hvis du overlever alle 22 bølgene, begynner spillet fra begynnelsen, men inntrengere kommer
mye raskere enn noen gang før!

Publisert: 05.08.2011

Tilsvarende emner behandles også i