www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn

Stafett med hoderegning

Stafett, til beins eller på ski. Den som regner raskt og riktig i hodet og som klarer å beregne tid vinner.

Lærerens instruksjoner

Elevene deles inn i lag, 4-6 deltakere på laget. I tillegg har hvert lag en
tidtaker. Lagene  stiller seg i hver sin kø 20-40 meter unna flip-overen, tidtakerne
står ved flip-overen.
Elevene får vite stafettens regler:

 1. Det er fellesstart for hver etappe, alle venter på startsignal.
 2. Det er strengt forbudt å sekundere eller  ta egen tid ved hjelp av klokke.
 3. Etappetidene noteres under hverandre på flip-overen slik at det er lett for hvert lag å se lagets etappetider.
 4. Laget er ferdig når hver deltaker har fullført 2 etapper. Man kan også bestemme at hvert lag gjennomfører likt antall etapper, men det er ikke nødvendig.

Like før starten går får elevene vite at vinner av stafetten er det laget som kommer nærmest en oppgitt idealtid: «Vinneren er det laget som kommer nærmest 4 minutter og 30 sekunder i sluttid. KLAR - FERDIG - GÅ!»

Starten går, første etappe gjennomføres og alle tidtakerne skriver ned etappetidene i lagets kolonne på flip-overen. Umiddelbart starter etappe 2 osv. Elevene vil raskt oppdage at de må regne, både hvor mye tid hver etappe har til rådighet, hvor mye de har brukt og hvor mye de har igjen. Øvelsen gir garantert masse hoderegning. I tillegg må elevene finne og bruke en egen metode for å komme nærmest mulig den tiden hver av dem bør bruke på sin etappe.

Erfaringsmessig er det lurt å beregne idealtiden ut fra to forhold. For det første bør idealtiden per etappe være forholdvis enkel å regne ut. For det andre må idealtiden per etappe omtrent tilsvare distansen i rolig jogging.

Vanskelighetsgraden av opplegget kan varieres både etter hvordan man oppgir idealtiden (4 3/4 minutt er vanskeligere enn 4 min og 45 sek) og idealtiden per etappe. I det siste tilfellet må elevene regne ut gjennomsnittstiden til elevene på laget.

Elevens oppgaveark

Stafettreglene:

 1. Det er fellesstart for hver etappe, alle venter på startsignal.
 2. Det er strengt forbudt å sekundere eller ta egen tid ved hjelp av klokke.
 3. Etappetidene noteres under hverandre på flip-overen slik at det er lett for hvert lag å se lagets etappetider.
 4. Laget er ferdig når hver deltaker har fullført 2 etapper. Man kan også bestemme at hvert lag gjennomfører likt antall etapper, men det er ikke nødvendig.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  grupper på 4 - 6 elever

 • Utstyr

  stoppeklokke, flip - over eller tavle

 • Tidsbruk

  1 time

 • Valg av tidspunkt

  Elevene skal kunne noe innenfor dette emnet.

Skrevet av

Arne Gravanes

Institusjon

Eberg Skole