www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Målgruppe:

7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Brøkstafett

Hvis du trenger en lek med brøk for å engasjere elevene på slutten av en lengre dag, er du på riktig sted. Her vil elevene få trening i å bruke brøk, hoderegning og øve seg på samarbeid.

Lærerens instruksjoner

Organisering

Gruppen/klassen deles inn i lag på 2-4 elever. Læreren har et sett med 10 kort per lag. På hvert kort det står en brøkoppgave med heltall som svar. I høyrespalten under Vedlegg er det et eksempeloppgavesett.

Det er markert tydelig en bane på plassen. Eksempler på en bane kan være en dødball-bane, løpe frem og tilbake mellom to trær eller rundt en bygning.

Gjennomføring

Lagene stilles opp. Foran hvert lag legges kort nr.1 snudd med oppgavesiden ned. På startsignal fra læreren kan lagene plukke opp kortet og sette i gang med å løse oppgaven. Når oppgaven er løst, har laget et heltall som svar. Heltallet er det totale antallet runder elevene må løpe. Elevene må finne ut hvordan de fordeler antallet runder mellom seg. Alle elevene i gruppen må løpe for hver oppgave.

Etter at elevene har løst oppgaven og løpt det riktige antallet runder, gir de kort nr.1 tilbake til læreren og får oppgave nr.2. Første lag til å løse riktig oppgavene og løpe alle ti oppgavene vinner.

Eksempel

Det er tre elever på et lag. Svaret på oppgaven ble 10. Nå må elevene løpe 3 1/3 runde hver eller to elever løper tre runder hver mens den siste løper fire.

 

Ekstra utfordring:
Dersom man ønsker å utfordre elevene ytterligere, kan de få beskjed om å skrive ned på kortet hvor mange runder hver av dem skal løpe. Dette blir sjekket av læreren i det kortet leveres inn for å få ny oppgave. Dersom fordelingen ikke er riktig, får elevene beskjed om å prøve igjen, løpe de nye rundene og komme tilbake.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Grupper på 2-4 elever.

 • Utstyr

  10 kort med regneoppgaver til hver gruppe, skrivesaker, kladdepapir.

 • Tidsbruk

  1 time.

 • Valg av tidspunkt

  Elevene har lært å brøkregning med alle de fire regneartene.

Skrevet av

Johanne Lein
Johanne Lein

Institusjon

Universitetet i Bergen