www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Målgruppe:

7. trinn
8. trinn

Brøkgymnastikk

Dette opplegget egner seg godt på slutten av en lang dag eller liknende.

Lærerens instruksjoner

Organisering

Elevene samles, får instruksjoner fra læreren, og må i fellesskap finne ut hvordan de skal løse oppgaven. Opplegget fungerer godt når hele klassen samarbeider. Til variasjon kan klassen deles inn i lag som konkurrerer om å gjøre oppgavene raskest.

Oppgavene kan gjerne gjøres på tid for å få inn et konkurranseelement til motivasjon. Under vedlegg i høyresplaten finner du en tabell over brøker i forhold til det totale antallet elever i klassen.

 

Gjennomføring

Del plassen inn i tre områder: A, B og C. Områdene er adskilt, men elevene kan fortsatt kommunisere med hverandre selv om de står på ulike områder.

Elevene får vite fordelingen på de ulike områdene.

Elevene får vite hvor stor andel av dem skal gjøre følgende:

 • ha hendene på hodet
 • stå på ett bein
 • sette seg på huk
 • stå med ryggen mot resten

Merk at da samme elev kan gjøre flere ting samtidig, må derfor ikke brøkene å summere opp til 1.

Eksempeloppgave til en gruppe på 18 elever

Fordeling på ulike områder:

 • A: 13 av elevene
 • B: 49 av elevene
 • C: Resten

Aktivitet:

 • Hendene på hodet: 436 av elevene
 • Stå på ett bein: 59 av elevene
 • Sitte på huk: 13 av elevene
 • Stå med ryggen mot resten: 12 av elevene

 

Løsning:

6 elever er i område A, 8 elever i område B, og de siste 4 er i område C.

Samtidig har 2 elever hendene på hodet, 10 elever står på et bein, 6 elever sitter på huk, og 9 elever står med ryggen mot resten. For eksempel kan ni av de ti elevene som står på ett bein, samtidig stå vendt med ryggen mot resten.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Hele klassen (eller i lag).

 • Utstyr

  Det krever mye plass, gjerne ute.

 • Tidsbruk

  1 time.

 • Valg av tidspunkt

  Etter at elevene har fått trening med å regne med brøker.

Skrevet av

Johanne Lein
Johanne Lein

Institusjon

Universitetet i Bergen