www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Flatestykke avgrenset av funksjon med ukjent eksponent

Spørsmål:

Daniel, 19

Hei.

Trenger hjelp med følgende oppgave: Et flatestykke er avgrenset avx-aksen, linjen x=2 og grafen til funksjonen f(x)=xa. Bestem a slik at arealet A=325.

På forhånd takk.

Svar:

Hei, Daniel!

Når man snakker om arealet til et flatestykke avgrenset av grafer, kan du stort sett tenke på integrasjon. Tegn gjerne en skisse slik at du ser for deg hvilket område det er snakk om. Vi kan først integrere funksjonen,

xax=1a+1xa+1+C.

Vi vet at den nedre grensen er x=0 og den øvre grensen er x=2, og dermed kan vi sette dette inn og får formelen for arealet:

1a+12a+11a+10a+1=1a+12a+1.

Dette skal være lik

325=255=1525.

Setter vi

1a+12a+1=1525

ser vi at for a=4 er venstre side lik høyre side.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 26.04.2010 Endret: 28.05.2014