www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Økning i reallønn

Spørsmål:

Arib, 15

Ola tjente 235000 kr i 1996. Fra 1996 til 1997 økte reallønna med 2,5%. Hvor mye tjente han i 1997?

Svar:

Hei, Arib!

Jeg mangler to opplysninger, så jeg kan ikke regne ut svaret i kr, men jeg kan vise hvordan jeg tenker.

indeks er det samme som konsumprisindeks, og (96) og (97) er bare for å skille på årstall.

reallønn(96) = lønn(96)100indeks(96)

reallønn(97) = lønn(97)100indeks(97)

Om reallønna til Ola skal vokse med 2,5%, kan vi bruke vekstfaktor

reallønn(97) = reallønn(96)(1+2,5100)=reallønn(96)1,025

Nå gjelder det å løse ut "lønn(97)" og sette inn alle tallene som er kjente. Uttrykket jeg får for lønnen i 1997 er

lønn(97) = lønn(96)1,025(indeks(97)indeks(96))

Du må selv finne og sette inn indekstallene for 96 og 97.

Håper det ble forståelig. Du bør trikse og mikse med likningene selv også for å se om du henger med på det jeg har gjort.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 26.03.2010