www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Hva er tverrsum?

Spørsmål:

Martin, 12

Hva er tverrsum?

Svar:

Hei, Martin!

Tverrsummen av et tall er summen av alle sifrene i dette tallet.

Eksempel 1

Tverrsummen av 425 er 11, fordi

4+2+5=11

Eksempel 2

Tverrsummen av 10 012 er 4, fordi

1+0+0+1+2=4

Eksempel 3

Tverrsummen av 92 er 11, fordi

9+2=11

Visste du at dersom tverrsummen av et tall kan deles på 3, så kan også hele tallet deles på 3 slik at vi får et helt tall som svar?

Eksempel 4

Er tallet 441 delelig på 3 (slik at svaret er et helt tall)?

Tverrsummen til tallet er 9 og 9 er delelig med 3 (vi får 3 som er heltall som svar). Da vet vi at 441 er delelig med 3 (sjekker vi det, ser vi at vi får 147 som svar).

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010