www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Hva betyr ordet matematikk?

Spørsmål:

Jonas, 10

Hva betyr ordet matematikk?

Svar:

Hei, Jonas!

For å finne ut hva ordet matematikk betyr, har jeg slått opp i en bok som heter "Matematisk etymologi - med historiske kommentarer" av Ragnar Solvang. Her står det følgende:

"Ordene matematikk og matematiker kan føres tilbake til det greske adjektivet mathêmatikos. Det henger sammen med verbet manthanein, "å lære" og betyr opprinnelig "glad i å lære". Ordet matematikk oppstod en gang i antikkens Hellas. Det er umulig å si hvem som innførte det, men en som heter Jeff Miller tror kanskje det kan ha vært Pythagoras (ca. 580 - ca. 500 f. Kr.). De frie menn i antikkens Hellas kunne studere, og studier som blant annet filosofi, aritmetikk, geometri og astronomi ble omtalt som mathêmatikê."

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010