www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Nominell lønn, reallønn og realverdi

Spørsmål:

Tonje, 16

Hei, jeg forstår ikke forskjellen mellom nominell lønn, reallønn og realverdi! Og hvis du har reallønnen og konsumprisindeksen, hvordan finner du ut den nominelle lønnen?

Tusen takk på forhånd =)

Svar:

Hei, Tonje!

Nominell lønn er det vi vanligvis bare kaller lønn - det er dette som står på lønningsslippen din. For å forklare reallønn kan vi se på følgende eksempel (hentet fra "Matematikk 1Ma");

I 1993 var konsumprisindeksen det dobbelte av konsumprisindeksen i 1981. Det betyr at en vare som i 1981 kostet 100 kr, kostet 200 kr i 1993. Er 1 kr mer eller mindre verdt i 1993 i forhold til 1981?

Siden du må betale dobbelt så mye i 1993 i forhold til 1981, må det bety at krona har sunket i verdi. 1 kr fra 1993 er bare verdt 50 øre i forhold til 1 kr fra 1981. I 1981 var Annes (nominelle) lønn 120 000 kr, og i 1993 var Annes (nominelle) lønn 240 000 kr. Om vi sammenlikner de to lønningene (uten å ta hensyn til prisstigningen), har Annes lønn steget til det dobbelte. Men, spørsmålet er om hun også kan kjøpe dobbelt så mye som i 1981, og det er da vi må se på reallønna hennes i 1993.

Om vi setter nominell lønn = lønn og konsumprisindeks = indeks, har vi følgende sammenheng

Reallønn = lønn100indeks

Indeksen i 1981 er 100, og Annes reallønn i 1981 er

120000  kr 100100=120000  kr 

Dette er det samme som den nominelle lønna. Indeksen i 1993 er 200, og Annes reallønn i 1993 er

240000  kr 100200=120000  kr

Annes (nominelle) lønn og reallønn i 1981 var 120 000 kr, og Annes reallønn i 1993 var 120 000 kr, så vi kan si at lønna var uendret.

Ut fra den sammenhengen som jeg viste over, finner vi lønn,

lønn = Reallønnindeks100

Om du slår opp i en ordbok finner du følgende om ordene nominell og realverdi;

  • nominell det er to måter å bruke ordet på
    1 - som gjelder (bare) i navnet det er han som er lederen, iallfall nominelt
    2 - pålydende obligasjonene har en nominell verdi på 1000 kr / nominell inntekt inntekt uttrykt i pengeverdien til enhver tid / nominell rente, til forskjell fra effektiv rente
  • realverdi ~verdi virkelig, reell verdi; verdi av en mynts metallinnhold.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010