www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Absoluttverdien til x

Spørsmål:

Christian, 19

Kva er absoluttverdien av xx?

Svar:

Hei, Christian!

Absoluttverdien betegnes med to vertikale streker, en før x og en etter x, altså |x|. Absoluttverdien er definert avhengig av fortegnet til :

 |x|=x  for x>0

 |x|=0  for x=0

 |x|=x  for x<0

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010