www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Funksjoner av første, andre og tredje grad, hva er det?

Spørsmål:

Erika, 12

Hva er 1.-,2.- og 3.-gradsfunksjoner? Sånne graflignende saker...

Svar:

Hei, Erika!

1. gradsfunksjoner er funksjoner der variabelen er opphøyd i første, det vil si lineære funksjoner som for eksempel y=3x eller y=2x-5.

2. gradsfunksjoner er funksjoner der variabelen er opphøyd i andre, det vil si for eksempel parabler som y=x2 eller y=2x2+3x+6.

3. gradsfunksjoner er funksjoner der den variabelen er opphøyd i tredje, det vil si for eksempel y=3x3+2x2-4x+8.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010