www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Fra 12,00342 til én desimal

Spørsmål:

Thea, 12

Hei, Orakel.

Det er noe jeg ikke skjønner: hvordan kan vi vite hva dette tallet rundes av til: 12,00342? Det skal bare ha én desimal... Det er fint om du svarer!

Svar:

Hei, Thea!

Når du skal runde av til én desimal, skal du se på desimal nr. 2 for å se om du skal bli stående, eller runde oppover. 12,00342 avrundes til 12,0. Du skal alltid se på det første tallet som skal tas vekk.

For eksempel:
Rund av 3,68356 til 3 desimaler, det blir 6,684
Rund av 3,68356 til 2 desimaler, det blir 6,68

Regel
- dersom det første sifferet du skal stryke bort er 4 eller mindre skal du beholde det siste sifferet slik det er.
- dersom det første sifferet du skal stryke bort er 5 eller mer, skal du forhøye det siste sifferet med 1.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010