www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Gjennomsnitlig og relativ vekst

Spørsmål:

Malin, 16

I 2003 var det 4,2 millioner mobiltelefonabonnementer i Norge. Hvor mange var det i 2000 med

a) en gjennomsnittlig vekst på 0,3 millioner per år?

b) en relativ vekst på 27,3 %?

Svar:

Hei, Malin!

a) Hvis antallet mobilabonnement i 2000 var x millioner, og det har økt med 0,3 millioner per år vil det være slik at på slutten av år 2000 var detx millioner abonnenter, på slutten av år 2001 var detx+0.3 millioner abonnenter, på slutten av år 2002 var det (x+0.3)+0.3=x+0.6 millioner abonnenter og på slutten av år 2003 var det(x+0.6)+0.3=x+0.9 millioner abonnenter. Du ender opp med likningenx+0.9=4.2, som du kan løse for x.

 

b) Slik spørsmålet er formulert, tolker jeg relativ vekst som samlet vekst fra 2000 til 2003. Vi ser på antallet mobilabonnenter i 2000 i forhold til antallet mobilabonnenter i 2003. Når den relative veksten er på 27,3% blir vekstfaktoren 1,273 og vi får likningenx1.273=4.2.x er fremdeles antall mobilabonnenter oppgitt i millioner.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010