www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Reallønn og prisindeks

Spørsmål:

Elin, 17

Hei!

Jeg sitter fast på en oppgave, som jeg overhodet ikke får tankene i sving på. Oppgaven er som følger: Fra 1987 til 1988 fikk Jens 0,5% lønnsøkning. I det samme tidsrommet gikk indeksen opp fra 199,1 til 212,4. Hvor mange prosent gikk reallønna til Jens ned? Hvordan løser jeg en slik oppgave?

På forhånd, tusen takk for god hjelp! Mvh Elin

Svar:

Hei, Elin!

Vi kaller reallønn forr, lønn forl og indeks forind. Da vet vi at

r=l100ind.

Vi må passe på å sammenlikne ting som faktisk kan sammenliknes her, dvs. ting i samme år, vi bruker subskript for å holde rede på hvilket år vi er i.

r87=l87100199.1,

r88=l88100212.4.

Vi vet at Jens fikk 0,5 % lønnsøkning, sål88=1.005l87.

Da ser vi atr88=l871.005100212.4. Oppgaven spør om forholdetr88r87, som vi nå kan regne ut:

r88r87=l871.005100212.4l87100199.1=1.005199.1212.40.942.

Den prosentvise nedgangen kan vi lese av forholdet på følgende måte: 

100%p%=94.2%,

p%=100%94.2%=5.8%.

Dermed gikk reallønna til Jens ned med 5,8%.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010