www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Hva er konsumprisindeks

Spørsmål:

Deborah, 16

Hva er konsumprisindeks?

Svar:

Hei, Deborah!

Statistisk sentralbyrå står for konsumprisindeksberegning i Norge, du kan finne oversikter over den på www.ssb.no.

Konsumprisindeksen er en oversikt over prisstigningen. Du kan for eksempel bruke den til å finne ut når kroneisen kom på markedet (Da kostet den jo en krone, derav navnet). Jeg har en bok her som er kjøpt i 1975 for 36 kroner. Tabellen sier at noe som kostet 100 kroner i 1998 skulle koste 26,8 kroner i 1975, og 116,0 kroner i oktober 2005. La oss prøve å finne ut hva denne boken ville kostet i oktober 2005. Da er regelen at forholdet mellom 36 og den nye prisen skal være det samme som forholdet mellom 26,8 og 116,0, og da kan vi sette opp en likning:

36x=26.8116,

x=3611626.8156.

Så ny ville boken kostet 156 kroner i dag (Om ikke bøker har blitt billigere eller dyrere i forhold til indeksen siden 1975, altså). Det å bruke konsumprisindeksen er ren forholdsregning eller prosentregning. Nøyaktig hvordan den utregnes bør du nok heller spørre SSB om, hvis du lurer på det.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010