www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Tilfeldig trekking av 1 jente og 1 gutt fra klassen

Spørsmål:

Engebreth, 16

I en klasse er det 16 gutter og 14 jenter. De har fordelt seg på 1MX og 1MY på følgende måte: 10 gutter og 12 jenter tar 1MX, 6 gutter og 2 jenter tar 1MY. Vi velger tilfeldig ei jente og en gutt fra klassen. Hva er sannsynligheten for at den ene har valgt 1MX og den andre 1MY?

Svar:

Hei, Engebreth!

1MX: 10 av 16 gutter, 12 av 14 jenter.

1MY: 6 av 16 gutter, 2 av 14 jenter.

Sannsynligheten for gutt i 1MX, jente i 1MY eller gutt i 1MY, jente i 1MX er

(s. f. gutt i 1MX)(s. f. jente i 1MY)+(s. f. gutt i 1MY)(s. f. jente i 1MX)

=1016214+6161214=210+61212140.41.

I cirka 41% av de mulige utvalgene av en gutt og en jente i klassen er gutten og jenta ikke i samme matteklasse.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010