www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Det største primtallet man har funnet

Spørsmål:

David, 13

Heisann, hva er det største primtallet man har funnet?

Svar:

Hei, David!

Det finnes ikke noe største primtall, man finner hele tiden større. Det finnes forskjellige typer primtall, der noen er lettere å finne en andre, stort sett er det lettest å finne det som kalles Mersenne-primtall. Det står ganske mye om dette temaet på siden primes.utm.edu/largest.html, som også oppdateres jevnlig. Per juli 2010 er det største primtallet man har funnet det ufattelige tallet

2431126091,

som har 12978189 sifre, og dermed ville tatt forferdelig lang tid bare å skrive (Så store tall pleier man heller å skrive på en form som den over).

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010