www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Sparing, årlig innsetting av fast beløp

Spørsmål:

Hilde, 17

Hei!

Trenger sykt hjelp med en oppgave om sparing... En mann har to døtre, en på 10 år, og en på 7 år. Han vil at begge døtrene skal få utbetalt 20 000 kr på 18-årsdagen sin. Han vil sette et fast beløp inn i banken hvert år, første gang i dag, siste gang om 11 år, når den yngste blir 18. Hvor stort beløp må han sette i banken årlig dersom rentefoten er 11,5%?

Har prøvd alle mulige varianter av formler for geometrisk rekke, men får ikke likt fasiten. Blir helt oppgitt... Kan du være så snill å prøve å hjelpe?

Hilde

Svar:

Hei, Hilde!

Rentefoten er p=11,5%, så la

q=(1+p)=1+11,5100=1,115.

La x være det faste beløpet mannen vil sette inn. Det som er igjen etter de første åtte årene når den første datteren får sine 20 000 kaller vi y. Etter åtte år vil mannen ha satt inn x kr en gang hvert år ni ganger totalt. Det første beløpet vil ha påbeløpt seg rente 8 ganger, og ha vokst til xq8, det andre 7 ganger, og vil ha vokst til xq7, og så videre. Totalt vil han hax+xq+xq2+...+xq8 kr på kontoen sin, så da er

y=x(1+q+...+q8)20000.

Etter tre år til vil han ha satt inn x kr tre ganger til (Vi antar han setter inn en gang når den yngste datteren blir 18 år også, oppgaven er ikke helt klar på dette punktet), og det skal være 20000 kr der igjen. Med samme logikk som før vil vi da ha at

yq3+x(1+q+q2)=20000.

Dette er nå et likningssystem i to variable som kan løses:

(i) x(1+...+q8)y=20000,

(ii) x(1+q+q2)yq3=20000.

En nyttig ting å kjenne til her er at

1+...+qn=qn+11q1 (Dette hører med i teorien for geometriske rekker). Dermed er systemet vårt

(i) xq91q1y=20000,

(ii) xq31q1+yq3=20000.

Vi regner nå ut q3(i) + (ii) og får følgende likhet:

x(q3q91q1+q31q1)=(q3+1)20000.

Denne kan du prøve å løse selv, ved å sette inn q=1.115 får vi x2038.5. For denne x er y omtrent 9489,50 kr.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010