www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

pH og potenser med desimaltall i eksponenten

Spørsmål:

Marianne, 17

Hei! PH og logaritmer

Hvordan komme frem til pH lik 2,510-6  fra  [H+]=10-5,6 .

Forstår ikke hvordan man regner ut???
Takk på forhånd!

Svar:

Hei, Marianne!

Hvis det er pH du ønsker å finne når H+= 10-5,6, så kan vi bruke denne formelen for å regne det ut:

pH = -log10H+

Da kan vi plugge inn 10-5,6 for H+ og får:

pH = -log1010-5,6

pH = - -5,6

pH = 5,6

Hvis du lurte på hvordan vi går fra 10-5,6 til 2,5  10-6, så kan vi dele opp slik:

10-5,6 = 10-6 + 0,4 = 10-6100,4

Her har vi brukt potensregler for å dele opp.

Hvis du plugger 100,4 inn i kalkulator, så får vi at:

100,4  2,5

100,4  10-6 = 2,5  10-6

Så slik går vi fra 10-5,6 til 2,5  10-6.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 02.11.2017 Endret: 25.04.2019