www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Ukjent vekstfaktor og n-terøtter

Spørsmål:

Ine, 17

Folketallet i en bykommune øker i løpet av 7 år fra 12367 til 15602 innbyggere. Hvor mange prosent økte innbyggertallet per år?

Svar:

Hei, Ine!

Hei. Vekstfaktoren er det tallet du må gange populasjonen dette året med, for å få neste års populasjon. Når det nå har gått syv år, er vi altså ute etter et tall x vi må gange 12367 med syv ganger for å få 15602.

12367 · x7 = 15602

x7 = 15602/12367

x7 = 1,262

x =1,2627

x = 1,034

For å finne økningen i prosent, må vi først gange vekstfaktoren med 100% og deretter trekke fra 100%.

1,034 · 100% - 100% = 3,4%

Populasjonen økte med 3,4% hvert år.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.08.2011