www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Hva er en matrise?

Spørsmål:

Hans Kristian, 14

Hva er en matrise?

Svar:

Hei, Hans Kristian!

En matrise er en rektangulær tabell av tall. Tallene er skrevet i rekker og kolonner, og rundt tallene er det store firkantede parenteser. Et eksempel på en matrise kan være:

[127722881]

Vi sier at denne matrisen har 3 rader, 3 kolonner og 9 komponenter.

Det finnes egne regneregler for matriser (kalt matriseoperasjoner), og ved hjelp av matriseregning kan vi løse store sett av likninger med mange ukjente.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 27.10.2010