www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Løsningsforslag for eksamen i 1T

Utfyllende løsningsforslag for tidligere gitte eksamen hjelper deg å sette i gang med oppgaven, har flere løsningsmetoder, begrepsforklaringer, lynkurs, og oppgaver.

Etter tillatelse fra Utdanningsdirektoratet har vi nå publisert tidligere gitte eksamensoppgaver og løsningsforslag for 1T. Fra tidligere av har vi eksamensoppgaver for 10. trinn, 1P, 2P og R1. Eksamensløsningsforslagene suppleres fortløpende med nye.

Pdf-er med nettkode

Eksamensoppgavesett kan lastes ned som pdf - med eller uten løsningsforslag. I pdf-en har en deloppgave tilhørende nettkode. Nettkoden skrives i søkefeltet vårt for å gå rett til oppgaven og det utfyllende løsningsforslaget.

Jeg tenker - tips om hva en ser i oppgaven og hva hjelper deg til å løse den typen oppgaver.

Løsning - en eller flere løsninger der vi viser ulike løsningsmetoder.

Svar - det er lett å finne svaret på oppgaven.

Mer om - begrepsforklaringer, artikler i lynkurs, øvingsoppgaver fra Treningsleieren tilpasset den ene oppgaven og eventuelt en spillsekvens

Visste du at - en forklaring som tar deg videre på akkurat temaet oppgaven dreier seg om

Test deg selv - her kan du finne en kort test eller et lite spill som gir deg umiddelbar tilbakemelding på hvordan det går.

Eksamensoppgavene og løsningsforslagene for 1T er klare for bruk!

Publisert: 19.01.2018