www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Mer om Digital Interaktiv Matematikkundervisning?

Bli med på DIM-koferansen som arrangeres 20. og 21. mars 2018 i Kristiansand. Konferansen er for lærere, studenter, skoleadministrasjon og IKT-ansvarlige.

DIM-prosjektet er forkortelse for Digital Interaktiv Matematikkundervisning som er et utviklings- og forskningsprosjekt om matematikkundervisning på ungdomsskolen.

Kort om konferansen:

  • få innsikt i DIM-prosjekt der det deles innhold, erfaringer og resultater fra 3-års samarbeid mellom to ungdomsskoler og UiA

  • møt eksterne foredragsholdere som deler sine erfaringer og tanker om god matematikkundervisning og deres blikk på fremtidens digitale matematikkundervisning

  • bli med på to parallellverksteder der det gis tips og opplæring i ulike sider ved matematikkundervisningen

  • besøk 10. klasses elever i undervisningsarealene mens de jobber med digital og interaktiv matematikk, programmering, simulering o.l.

  • delta på en erfaringskveld med lærere som underviser i matematikk

  • få mer informasjon om LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen) og deres arbeid for å løfte faget i Norge og hvordan lokal kan opprettes.

Konferansen er delt opp med et eget kveldsprogram tirsdag 20. mars fra kl 18.00 til 21.00, og et heldagsprogram onsdag 21. mars fra kl 09.00 til 16.00. Det er anledning til å kun delta en av dagene.

For mer om konferansen, se i høyrespalten!

Publisert: 01.12.2017