www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

En fornyelse av Kunnskapsløftet er på vei.

Hovedforslagene i stortingsmeldingen Fag - Fordypning - Forståelse ble presentert av kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen.

Bildet av forsiden av læreplanen Kunnskapsløftet

Hentet fra Innhold i meldingen punkter oppsummert fra regjeringen.no:

Departementet er opptatt av at:

- en ny generell del får tydelig frem betydningen av skolens brede lærings- og dannelsesoppdrag, og at den brukes aktivt i skolehverdagen.

- alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring fornyes.
fagene blir mindre omfattende og får en tydeligere prioritering.

- fagfornyelsen gir gode skolefag med relevant innhold for elevene og for samfunnet samt bedre læring og forståelse for elevene.

-  legges vekt på god sammenheng mellom fag.

Publisert: 13.04.2016 Endret: 22.04.2016

Eksterne lenker