www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Regnemesteren i ny drakt med flere oppgaver

Spillet Regnemesteren er nå tilpasset for bruk på nettbrett og smarttelefoner i tillegg til å ha fått mange nye oppgaver.

Spillet har fått over 700 nye oppgaver i tillegg til nye oppgavetyper der en skal kategorisere eller finner alle riktige svar i en flervalgsoppgave. I tillegg er nå Regnemesteren tilpasset bruk på nettbrett og smarttelefon.

Kort beskrivelse av spillet:
I spillet Regnemesteren testes like mye grunnleggende ferdigheter som evnen til å løse sammensatte tekstoppgaver. Oppgavene er enten egenprodusert eller hentet fra ulike konkurranser og prøver som eksempelvis TIMSS eller Kengurukonkurransen. Oppgavene er fordelt på 10 nivåer i hver av de elleve inngangene. Jo lengre spilleren kommer, desto vanskeligere blir oppgavene. For å klare et nivå, må spilleren oppnå 20 poeng. Hun får mulighet til å skrive ut et diplom der det er angitt navn, inngang og nivå.

Publisert: 19.08.2015