www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Vi gratulerer Lars Simon med årets masterpris!

Norsk Regnesentrals pris for beste masteroppgave ved Matematisk institutt og institutt for informatikk 2013-2014 er tildelt Lars Simon.

Foto: NRFoto: NRNorsk Regnesentral deler ut en årlig pris for beste mastergradsoppgave ved Institutt for informatikk og Matematisk institutt. Prisen består av et diplom og 25 000 NOK. 

I juryens begrunnelse står det:​ "Simons masteroppgave representerer et viktig og omfattende bidrag til teorien om komplekse funksjoner av flere variable. Dette er et sentralt område av matematikken, og Simons bidrag ligger i et av områdets tyngdepunkter. En viktig del i denne teorien er studiet av en viss type undermengder og deres randpunkter. Et  kjent resultat av Forsternic om disse randpunktene spiller en stor rolle i teorien og har en rekke vikti​ge konsekvenser. Simon videreutvikler dette resultatet på en høyst ikketriviell måte."

Publisert: 24.11.2014

Eksterne lenker