www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Gratis utsending av plakater for grunnskolen!

Restopplaget av plakatene laget i 2009 er klart for utsending. Alt er gratis!

I 2009 laget vi en serie på ni matematikkplakater der innholdet er tilpasset grunnskolen. Ett sett er laget for 1.-4. trinn, ett for 5.-7. trinn og ett for 8.-10. trinn.

Plakater i settet for 1.-4. trinn: Tall, Den lille gangetabellen, Geometriske figurer
Plakater i settet for 5.-7. trinn: Statistikk, Brøk, Areal og volum
Plakater i settet for 8.-10. trinn: Funksjoner, Tallet π, Pytagoras

Vi trykket opp et opplag med plakater i størrelsen 50x70 cm. Etter utsendingen høsten 2009 tok vi vare på restopplaget. Vi får stadig forespørsler om plakatene, og er derfor nå i gang med utsending av dette restopplaget.

Alt er gratis og første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder!

For å se plakatene, se under.

For å bestille plakatene, fyll ut nettskjemaet "Bestilling av plakatene for grunnskolen" i høyrespalten.

Publisert: 25.08.2014 Endret: 29.03.2019