www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

PISA 2012 viser svak tilbakegang i matematikk.

Nedgangen i de norske matematikkresultatene siden forrige undersøkelse i 2009 skyldes en økning i andelen som presterer på de laveste nivåene.

PISA er en internasjonal undersøkelse av skolesystemene i ulike land. Studien kartlegger 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Matematikk er hovedområdet i PISA 2012.

Fortsatt en vei å gåResultatene fra PISA 2012 viser en nedgang i de norske matematikkresultatene siden forrige undersøkelse i 2009. Denne ser ut til å henge sammen med en økning i andelen som presterer på de laveste nivåene. Det er omtrent like stor andel som presterer på toppnivå i matematikk i 2009 som i 2012. Sammenlignet med 2003 har det blitt færre elever på toppnivå i matematikk.

Hentet fra Presentasjon PISA 2012 av Marit Kjærnsli:

Holdninger og motivasjon for

Guttene rapporterer i større grad at de er motivert for matematikk og at de har større grad av utholdenhet. De har også høyere selvoppfatning og mestringsforventning. Jentene rapporterer i større grad om matematikkangst. Norske elever rapporterer om noe lavere indre motivasjon enn OECD-gjennomsnittet og halvparten av de norske elevene sier at de er interessert i det de lærer i matematikk, omtrent som OECD-gjennomsnittet. Norske elever mener at matematikk er viktig, men har lavere utholdenhet.

Matematikkundervisningen kan bli bedre ved

  • å ha et enda tydeligere fokus på læringsmålet for undervisningen
  • å ha et systematisk oppfølging av elevenes arbeid
  • å ha oppsummering på slutten av timen
  • å gi oppgaver og spørsmål til elevene som bidrar til refleksjon over egen begrepsforståelse

For hele rapporten se i høyrespalten Eksterne lenker.

Publisert: 03.12.2013

Eksterne lenker