www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Holmboeprisen 2013

Årets Holmboepris går til Anne-Mari Jensen ved Meløy videregående skole.

Anne-Mari Jensen, Foto: foveaAnne-Mari Jensen, Foto: fovea

Sitat fra lederen i Norsk matematikkråd Arvid Siqveland:

"Årets prisvinner er en faglig dyktig, særdeles engasjert og motiverende lærer som setter eleven i sentrum."

Utdrag fra Holmboekomiteens begrunnelse

Anne-Mari Jensen ved Meløy videregående skole i Nordland er en positiv lærer som alltid har et smil på lur. Hun er alltid villig til en ekstra innsats for sine elever også utenom skoletiden, tilbyr gjerne støtteundervisning til elever som trenger det. Hun er god til å ta i bruk ulike innfallsvinkler og metoder for å etablere forståelse.

Kollegene nyter godt av hennes brede erfaring. Anne-Mari er alltid villig til å dele sine ideer og sin kunnskap med kolleger på skolen. Hun er opptatt av overgangen fra ungdomstrinn til videregående skole og leder for tiden prosjektet "Elevaktig matematikk", som er et samarbeid mellom tre kommuner i Nordland. Engasjement strekker seg utover fylkets grenser. Både Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) og Matematikksentret har nytt godt av hennes engasjement og arbeidsinnsats.

For mer informasjon se under Eksterne lenker.

matematikk.org gratulerer!

Publisert: 24.04.2013

Eksterne lenker