www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Nye undervisningsopplegg

Tre nye undervisningsopplegg innen Tall og algebra er klare for bruk!

Kort omtale av nye undervisningsopplegg:

Gangebilder - Gangebilder gir god variasjon i undervisningen enten de brukes som innføring, avslutning eller repetisjon av multiplikasjon med flersifrede tall. Organiseringen av elevene vil avhenge av når undervisningsopplegget brukes.

Hva har tallfølger, figurtall og algebra til felles? - Tallfølger er en nyttig ressurs i arbeid med algebra og funksjoner. Ved å studere tallfølger kan elevene få trening i å se og beskrive systemer som de deretter kan utvikle formler for. Her skal vi spesielt se på arbeid med eksplisitt og rekursiv formel for tallfølger.

Likning - bingo - Undervisningsopplegget bygger på prinsippet til bingo, med unntak av at bingotallene blir generert av løsningen avn en likning/likningssett. Elevene får utdelt et ark med 9 ulike likninger og likningssett. Alle disse skal løses og løsningene noteres ned i den tomme tabellen. Elevene er oppfordret til å sette svaret på prøve siden bingotallene som trekkes ut, er de riktige løsningene.

Publisert: 19.03.2012 Endret: 20.08.2013