www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Vitensenteret i Trondheim: Lån utstyr og jobb med ornamentikk på en ny måte!

Undervisningsopplegget Matematikk og Ornamentikk er beregnet for 5. - 10. trinn. Det tar tre timer å gjennomføre. Alt nødvendig utstyr kan lånes.

I tillegg til Matematikk og Ornamentikk tilbyr Vitensenteret:

Matematikkløypa for 8. trinn og oppover
Gjennomføringen finner sted på Vitensenteret og tar 1 til 2 timer. Løypa er på 10 problemløsningsoppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Konkretiseringsutstyr følger med. For forslag til forarbeid og etterarbeid samt løsninger se "Eksterne lenker2.

Thomas Angells matematiske utfordring for 6. - 10. trinn
Gjennomføringen finner sted på Vitensenteret og tar 1,5 til 2 timer. Elevene møter problemløsningsoppgaver og statistikkoppgaver
 som dels løses i undervisningsrom dels med interaktive modeller i utstillingen. For beskrivelse av opplegget se "Eksterne lenker".

Publisert: 06.03.2012 Endret: 20.08.2013

Eksterne lenker