www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt
Vi gratulerer Kristian Johnsson Moi!

NR pris for beste masteroppgave

Fjerde året på rad delte Norsk Regnesentral ut en masterpris til beste masteroppgave innen matematikk og IKT ved Universitetet i Oslo. Kristian Johnsson Moi, som ble veiledet av Paul Arne Østvær (MI), fikk prisen for oppgaven "Hermitian K-theory of the Gaussian 2-integers",

Vinneren av NRs masterpris 2011 ved UiO Kristian Jonsson Moi sammen med NRs adm. direktør Lars Holden (bildet hentet fra NRs side)Vinneren av NRs masterpris 2011 ved UiO Kristian Jonsson Moi sammen med NRs adm. direktør Lars Holden (bildet hentet fra NRs side)


NRs masterpris deles ut årlig til beste masteroppgave innen matematikk og IKT i et studieår ved Universitetet i Oslo (UiO) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Norsk Regnesentral rekrutterer de fleste av sine forskere fra UiO og NTNU og håper at denne prisen kan bidra til å styrke rekrutteringen til matematikk- og informatikkstudiene. I tillegg vil NR gjerne stimulere de beste studentene til ekstra arbeidsinnsats. For mer informasjon se i høyre spalte!

Publisert: 28.10.2011

Eksterne lenker