www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Sigma Prime - nytt spill!

Skyt med primtallsprosjektiler, reduser romveseners verdi ned til 1 og ødelegg dem for alltid!

Bruk dine kunnskaper i primtallsfaktorisering til å beskytte den avsidesliggende månebasen Sigma Prime! Romvesener er på plyndringstokt og deres angrep er nådeløse – hvor lenge klarer du å overleve?


Publisert: 29.08.2011