www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

NRs pris for beste masteroppgave

Vi gratulerer Maren Ferangen og Nina Øystad-Larsen!

Tredje år på rad delte Norsk Regnesentral ut en masterpris til beste masteroppgave innen matematikk og IKT ved Universitetet i Oslo. Nina Øystad-Larsen, som ble veiledet av Harald Osnes (MI), fikk prisen for oppgaven "Dimensjonering for jordskjelv - teorigrunnlag, regelverk og beregninger". Maren Feragen, som ble veiledet av Ellen Munthe-Kaas (IFI), fikk prisen for oppgaven "Ant-inspired approach for resource localization in mobile ad-hoc networks".

Vinnerne av NRs masterpris 2010 ved UiO, fra venstre: Maren Ferangen, NRs adm. direktør Lars Holden og Nina Øystad-Larsen (bildet hentet fra NRs side).Vinnerne av NRs masterpris 2010 ved UiO, fra venstre: Maren Ferangen, NRs adm. direktør Lars Holden og Nina Øystad-Larsen (bildet hentet fra NRs side).

 

NRs masterpris deles ut årlig til beste masteroppgave innen matematikk og IKT i et studieår ved Universitetet i Oslo (UiO) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Norsk Regnesentral rekrutterer de fleste av sine forskere fra UiO og NTNU og håper at denne prisen kan bidra til å styrke rekrutteringen til matematikk- og informatikkstudiene. I tillegg vil NR gjerne stimulere de beste studentene til ekstra arbeidsinnsats. For mer informasjon se i høyre spalte!

 

Publisert: 29.10.2010

Eksterne lenker