www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Hva kan realfagene lære av TIMSS?

De sentrale funnene fra TIMSS Advanced 2008 samt tilltakene som er satt i gang for å forebedre matematikkopplæringen var  tema på dagens TIMSS-konferanse i Oslo.

Oktober var en travel måned for Utdanningsdirektoratet som i samarbeid med Institutt for lærerutdanning og skoleforsking,  Matematikksenteret og Naturfagsenteret holdt tilsammen de fire regionale konferansene "Hva kan realfagene lære av TIMSS?".

TIMSS Advanced 2008

I dag i Oslo ble sentrale funn fra TIMSS Advanced 2008 presentert. Og disse resultatene samsvarer med resultatene fra TIMSS 2007. Norske elevers kunnskaper i matematikk også på videregående skole er svakere enn det de har vært i 1998. Resultatene viser blant annet at det er få elever på høyt og avansert nivå i matematikk og at norske elever når det internasjonale gjennomsnittet i oppgavene der de kan bruke kalkulator. Også TIMSS Advanced 2008 viser manglende kompetanse i grunnleggende ferdigheter i matematikk hos elevene på videregående skole.

Men det er viktig å understreke at resultatene fra undersøkelsen ikke kan knyttes til innføringen av Kunnskapsløftet da det i 2007/2008 ble undersøkt de norske elevene som har tatt 3MX eller 3FY i sitt siste år i videregående skole.

De sentrale funnene fra TIMSS Advanced 2008 er samlet i presentasjon på Utdanningsdirektoratets sider hvor også hovedrapporten er tilgjengelig(se i høyre spalte).

Hvilke tiltak er satt i gang for å bedre matematikkopplæringen?

Følgende tre tiltak som er satt i gang for å bedre matematikkopplæringen, ble presentert:

  • Nasjonale prøver i regning
  • Utviklingsprosjekter i grunnskolen
  • Matematikk-Utvikling gjennom Nettverk i videregående skole, MUN

Prosjektlederen for nasjonale prøvene i regning Grethe Ravlo la vekt på at nasjonale prøver i regning skal gjenspeile alle fag. Hun rettet også fokuset mot oppfølging av resultatene etter nasjonale prøver. For veiledninger og oppfølging se i høyre spalte.

Høygskolelærer Svein H. Torkilsen fra Matematikksenteret presenterte ulike utviklingsprosjekter i grunnskolen og i videregående skole (MUN). For mer informasjon se i høyre spalte.

Publisert: 28.10.2010

Eksterne lenker