www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Ofte stilte spørsmål, kategori:

Regning (tall, prosent, brøk, gange)

Tall og tallregning
Avrundingsregler
De fire regneartene
Kvadratrøtter
Logaritmer
Parentesregning
Partall/Oddetall
Potenser
Prosentregning
Tallfølger
Tallsystemer
Titallsystem
Sekstitallsystem
Rekker
Endelige rekker
Geometriske rekker